ONZE DIENSTEN

grensbepaling

Wenst u zekerheid omtrent de begrenzing van uw eigendom of aan te kopen eigendom? Op basis van opmetingen, onderzoek van diverse informatiebronnen en ons uitgebreide archief, bepalen wij de juridisch correcte grenzen. Dit wordt vastgelegd in een Proces-Verbaal van Opmeting of Proces-Verbaal van Afpaling.

architecturale opmeting

In het kader van de opmaak van een architecturaal ontwerp en/of bouwaanvraag, wordt er op voorhand een opmeting van het terrein uitgevoerd, waarbij alles in kaart wordt gebracht in x-, y- en z-coördinaten. Eveneens kunnen gevelaanzichten opgemeten en in plan gebracht worden. Op basis van deze opmetingen kan de architect een correct ontwerp opmaken. Tevens voeren wij ook opmetingen uit voor tuinarchitecten en tuinaannemers.

uitzetwerken

Het is van het grootste belang dat een nieuwbouw correct wordt ingeplant op het terrein. In opdracht van diverse bouwbedrijven en aannemers zetten wij de nieuwbouw (woningen, appartementsgebouwen industriële gebouwen...) op het terrein uit. Op deze wijze is een snelle en correcte inplanting gegarandeerd.

gemene muur

Dient er een muurovername te gebeuren? Wij berekenen de kostprijs hiervan en stellen een plan en verslag op, welke dan geregistreerd dient te worden.

TOPOGRAFISCHE OPMETINGEN

 

VERKAVELINGEN

 

Indien men een perceel grond wenst op te delen in bouwgronden, dient met een verkavelingsdossier in te dienen bij de desbetreffende gemeente. Op basis van uw wensen en de stedenbouwkundige mogelijkheden worden meerdere ontwerpen opgemaakt. Wij bespreken vooraf het dossier door met de stedenbouwkundige diensten, teneinde voor geen verrassingen komen te staan. Het hele verkavelingsdossier wordt door ons opgesteld (plannen, formulieren,...) en ingediend. Na het verkrijgen van de vergunning wordt een opmetingsplan van elk bouwlot opgemaakt, dat aan de notariële akte gehecht zal worden.

BASISAKTE

 

Meergezinswoningen dienen onder gedwongen mede-eigendom geplaatst te worden indien er meerdere eigenaars zijn. Hiervoor dient een basisakte opgesteld te worden door de notaris.

In de basisakte dient precies vermeld te worden welk aandeel van de gemene delen toekomt aan elk privatief deel.

Ter aanduiding van de afbakening welke ruimtes privatief of gemeen zijn, maken wij een verdelingsplan op. Verder berekenen wij de quotiteiten op basis van vloeroppervlakte, bestemming, ligging...

Hiervan dient eveneens een gemotiveerd aandelenverslag opgesteld te worden (ingevolge Art.577-4, § 1 van het burg. Wetboek), welke aan de basisakte zal worden gehecht.

PLAATSBESCHRIJVINGEN

 

Bij afbraak-, verbouwings- of nieuwbouwwerken:

In functie van verzekeringen en om mogelijke discussies achteraf uit te sluiten, is het belangrijk dat er een plaatsbeschrijving uitgevoerd wordt alvorens de werken van start gaan. Na plaatsbezoek wordt er een nauwkeurig verslag opgemaakt van het gebouw en eventueel reeds aanwezige schade wordt beschreven. Dit verslag wordt steeds aangevuld met foto's en wordt ook digitaal beschikbaar gesteld.

Bij verhuring:

Bij het afsluiten van een huurcontract is het wettelijk verplicht om een plaatsbeschrijving op te maken van het te verhuren goed alvorens de huurder intreedt. Dit dient samen met het contract geregistreerd te worden. Na afloop van het huurcontract wordt de eindtoestand vastgesteld.

Wij maken schattingsverslagen op van onroerende goederen.
Het opmaken hiervan kan geschieden om diverse redenen: aan- of verkoop, echtscheiding, nalatenschap,...

Er wordt rekening gehouden met o.a. geografische ligging, oppervlakte, bouwfysische en stedenbouwkundige toestand...
Het laten opmaken van dergelijk schattingsverslag door een landmeter-expert garandeert u een objectieve waardebepaling (zonder achterliggende belangen).

SCHATTINGEN

 

OVER ONS

 

Meet- en expertiseburo Arpenta werd opgericht door landmeter-expert Patrick Windey en is na al die tijd uitgegroeid tot een begrip in de ruime omgeving van Lochristi. Na meer dan 7 jaar werkzaam te zijn binnen de onderneming, nam Kevin De Guchtenaere in 2014 de fakkel over als zaakvoerder.

Samen met de medewerkers staan wij garant voor een persoonlijke aanpak, waarbij discretie en correct advies enkele kernbegrippen zijn. Als landmeter-expert zijn we beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg, waardoor we steeds onafhankelijk en neutraal dienen op te treden.

Door permanente vorming blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Nauwkeurigheid is van het grootste belang, daarom maken wij gebruik van de meest precieze meetapparatuur (Leica). Onze toestellen worden elk jaar aan een controle onderworpen.

Verder kunnen we beroep doen op ons uitgebreid archief.

OFFERTE

 

Wat is de kostprijs van de uit te voeren opdracht? Iedere opdracht is anders.

Welke formaliteiten moeten worden vervuld, opzoekingswerken,..

Hierdoor kunnen wij geen standaardprijzen geven.

Contacteer ons en dan kunnen we een vrijblijvende offerte opmaken.

CONTACT

 

Meet- en expertiseburo Arpenta BV

Kevin De Guchtenaere - Zaakvoerder

Beeweg 56

9080 Lochristi

T. 09 355 77 19

E. info@arpenta.be

ARPENTA MEET- EN EXPERTISEBURO BV - BEEWEG 56 - 9080 LOCHRISTI - TEL. 09 355 77 19 - INFO@ARPENTA.BE